×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Gick från snickare till arbetsledare

Jonas arbetade som snickare men var tvungen att byta yrke efter en arbetsskada. Han ville fortsätta inom samma bransch och utbildade sig till byggnadsingenjör inom produktion på Hermods Yrkeshögskola. På sin sista LIA fick Jonas anställning.

Jonas utbildade sig till byggnadsingenjör på Hermods Yrkeshögskola

Jonas hade arbetat som snickare i 15 år när han fick vibrationsskador i handen vilket ledde till att han inte längre kunde arbeta lika fysiskt. Han ville stanna kvar inom branschen där han trivs väldigt bra och började därför leta efter utbildning.

- Då bestämde jag mig för att utbilda mig till arbetsledare och arbeta med att driva och leda projekt inom byggbranschen. Jag hittade Hermods utbildning till byggnadsingenjör av en slump, sökte om kom in.

Vad inom byggbranschen intresserar dig?
- Det som alltid har intresserat mig med branschen är att arbetet är kreativt och varierande. Det händer mycket och det går snabbt. Det är också kul att få arbeta praktiskt och att få vara utomhus mycket. Det är också väldigt socialt, du träffar nya människor hela tiden. Även om du arbetar med ett och samma projekt i flera år så är det olika människor du arbetar med.

Jonas tog examen 2017 och började arbeta direkt som arbetsledare. Han fick anställning på sin sista LIA-praktik som han gjorde hos företaget Swedala tak.

- LIA-perioden blir vad du gör den till. Du skapar den själv genom att vara på hugget och visa framfötterna. Det är vanligt att du få anställning efter examen på någon av dina LIA-platser eftersom du då känner till företaget och de känner till dig.

Vad innebär rollen som arbetsledare?
- Som arbetsledare är du med och organiserar arbetsmomenten, du förbereder olika projekt genom att köpa in material, se över ritningar samt analysera förutsättningarna för ett projekt. Du har även koll på ditt arbetslag och vilken kompetens som finns för att genomföra ett projekt. Projekten är olika långa, de kan ta allt från veckor till år att genomföra. Det gör arbetet kul och intressant!

Hur ser arbetskraftsbehovet ut inom branschen?
- Det är ett stort behov av arbetsledare inom bygg och det kommer det att fortsätta vara ett bra tag framöver. Behovet går upp och ner i takt med konjunkturer men man brukar säga att det går i sjuårscykler.

Hur var utbildningen?
-Vi var en klass med blandad bakgrund. Några hade aldrig arbetat inom byggbranschen förut och sedan fanns det några som jag, som hade erfarenhet sedan tidigare. Lärarna var väldigt kompetenta och lyhörda på våra behov. Jag satt med som studeranderepresentant i ledningsgruppen och förde fram de studerandes synpunkter på utbildningen.

Vem passar för utbildningen?
- Du bör gilla varierade dagar och problemlösning. Erfarenhet från branschen sen tidigare är en stor fördel, ju bredare desto bättre.

OM

Namn: : Jonas Karlsson
Utbildning:: Byggnadsingenjör - Produktion