×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Stäng

Få mer information om utbildningen

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att ge mer information

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av CRM Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst@hermods.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss kundtjänst@hermods.se 

Något gick fel, vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda korrekt och försök igen.

OM UTBILDNINGEN

Undersköterskeutbildningen tillsammans med svenska som andraspråk, riktar sig till dig som vill arbeta inom vård och omsorg. Du kommer att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå samtidigt som du läser vårdkurser på gymnasial nivå. Utbildningen kombinerar teoretiska och praktiska moment för att ge dig de färdigheter som krävs för att arbeta som undersköterska inom vård och omsorg.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

  • Utbildningen är på heltid med klassrumsundervisning från måndag till fredag.
  • Du studerar svenska som andraspråk parallellt med vårdkurser på gymnasial nivå.
  • Praktiska moment övas i vårt metodrum under handledning av yrkeslärare.
  • APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen.
  • Samarbetet mellan yrkeslärare och svensklärare sträcker sig över hela utbildningen för att stödja dig i att utveckla yrkesspråket.

Kurser som ingår i undersköterskeutbildningen i kombination med svenska som andraspråk:

* Yrkessvenska erbjuder träning i det yrkesspråk som används inom vård och omsorg.

** Kursen innehåller HLR (hjärt- och lungräddning). I Hälso- och sjukvård 1 ingår vuxen-HLR och i Hälso- och sjukvård 2 ingår S-HLR vuxen och barn-HLR

EFTER UTBILDNINGEN

Efter avslutade studier får du ett diplom som bekräftar att du har genomfört en certifierad utbildning av hög kvalitet, säkerställd genom samarbete mellan arbetsliv och utbildning. Utbildningen öppnar möjligheter att arbeta som undersköterska inom olika områden, såsom sjukhus med specialiteter som psykiatri, medicin och kirurgi, eller inom äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Behovet av kvalificerad personal är stort, och arbetsgivare inom kommuner, landsting och privat sektor över hela landet efterfrågar kompetens. Efter avslutad utbildning har du därmed goda möjligheter att få ett jobb.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET

Du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen. Det kräver att du har kunskaper i svenska för invandrare (sfi) kurs:

  • SFI D

Utbildningen kan sökas fritt av dig som är skriven i någon av Familjen Helsingborgs 11 samverkanskommuner. Om du inte bor i någon av de 11 kommunerna krävs ett godkännande från din hemkommun.


Välj ort